Antiscabious teriminin tıbbi anlamı; a. Uyuz giderici, uyuzu önleyen.