Antisecretory teriminin tıbbi anlamı; n. Sekresyonu engelleyen veya azaltan madde.