Antisepsis teriminin tıbbi anlamı; n. Mikropların üremesini önleyen, enfeksiyon ajanlarının imhası için kullanılan araçlar, antisepsi.