Antisialogogue teriminin tıbbi anlamı; a. & n. Tükrük salgısını kesen (ilaç).