Antisocialism teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Sosyalizm aleyhtarlığı, antisosyalizm; 2. Psikiyatride cemiyetin gelenek ve göreneklerine aykırı veya ahlak dışı hareket etme (sadism gibi) eğilimini anlatmak için kullanılan terim.