Antistalsis teriminin tıbbi anlamı; n. Antistaltik hareket (barsakların peristaltizme karşılık olan geri hareketi).