Antisterility teriminin tıbbi anlamı; n. E vitaminin etkilerini anlatmak için kullanılan bir deyim, kısırlığın önlenmesi, tedavi edilmesi.