Antistreptolysin teriminin tıbbi anlamı; a. Streptolysin'e akrşı.