Antithenar teriminin tıbbi anlamı; a. El ayası veya ayak tabanının karşı yönünde, aya karşısında.