Antithrombin teriminin tıbbi anlamı; n. A .veya antitrombinler doğal olarak kanda bulunan ve pıhtılaşmayı önleyici etkiye sahip olan maddelerdir.