Antitoxic Unit teriminin tıbbi anlamı; Antitoksin birimi (100 cc. toksin birimiin tadile yetecek antitoksin miktarı).