Antitoxin teriminin tıbbi anlamı; n. Toksini bağlayan ve onu nötralize eden cisimler, organizmaya özellikle parenteral yolla bir toksin kosulması sonucu kan selinde ve diğer hücre sıvılarında beliren ve doğmasına sebep olan spesifik toksini tadil edebilen antikor tipi, antitoksin.