Antitragicus teriminin tıbbi anlamı; n. Antitragicus: kulakta antitragus'un dış kısmından başlayan ve "anthelix"e uzanan küçük kas: Antitragus ile ilgili.