Antitragus teriminin tıbbi anlamı; n. anat. Dışkulakta kulakkepçesi çukurunun tragus karşısında bulunan en alttaki ard çıkıntısı, antitrogus.