Antituberculin teriminin tıbbi anlamı; n. Tüberkülin enjeksiyonu ile beliren antikor, antitüberkülin