Antivenereal teriminin tıbbi anlamı; a. & n. Zührevi hastalıkları önleyen (ilaç).