Antivenom teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Yılan antitoksini; 2. Panzehir.