Antivirus teriminin tıbbi anlamı; n. Antivirüs: Eskiltilmiş bakteri kültürlerined meydana gelen ve mikroplardan süzme veya santrifüj yolu ile ayırdedilebilen spesifik madde.