Antivivisection teriminin tıbbi anlamı; n. Canlı hayvan üzerinde tecrübe yapılması (vivisection) aleyhtarlığı.