Antiyprin (E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Renksiz billür veya beyaz billüri toz olup, ateş düşürücü ve yatıştırıcıdır (C11H12N2O).