Antlophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi tufan, seylab korkusu.