Antral teriminin tıbbi anlamı; a. Antrum'la ilgili, antruma ait.