Antrectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Antrum tympanicum içerisine girebilecek şekilde mememsi çıkıntının trepanasyonu.