Antrocele teriminin tıbbi anlamı; n. Antrum Highmori'nin seröz bir sıvı ile dolması. antrosel.