Antrodynia teriminin tıbbi anlamı; n. Sinüs eya antrum ağrısı.