Antylus Method teriminin tıbbi anlamı; Antyllus metodu bir anevrizmada "incsion" ile kesecik boşaltıldıktan sora, arterin her iki yanına ligatür konulması;