Anulus, Annulus Conjunctivae teriminin tıbbi anlamı; anat. Akçal kırtışından (epitel) göz sırçasının ön yüzeyinin kırtışına (epitel) geçiş.