Anulus, Annulus Fibrosus, teriminin tıbbi anlamı; ana. Telsel halka.