Anulus, Annulus Inguinalis teriminin tıbbi anlamı; Göbek kasık kanalının derialtı deliği.