Anuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrar kesilmesi, anüri (böbrek kökenli).