Anus Cerebri teriminin tıbbi anlamı; Sylvius kanalı ön deliği.