Anus Of Rusconi (Rusconi's) teriminin tıbbi anlamı; Rusconi delikçiği (embriyon'da "gastrulation" sırasında meydana gelen boşluktaki ilkel delik, blastopor.