Aortalgia teriminin tıbbi anlamı; n.Aort sancısı, aort bölgesinde duyulan ağrı.