Aortectasia, Aortectasis teriminin tıbbi anlamı; n. Aort genişlemesi.