Aortic Murmur teriminin tıbbi anlamı; Aort kapağındaki lezyon nedeniyle duyulan üfürüm;