Aortic Sinus teriminin tıbbi anlamı; Aort sinusu. Valsalva sinusları, sinus aortae;