Aortic Valve teriminin tıbbi anlamı; Sol karıncık ile orta arasında bulunan kapak, aort kapağı;