Aortitis teriminin tıbbi anlamı; n. Aort iltihabı (çoğunlukla frengi daha seyrek olarak romatizmada görülür)