Aortogram teriminin tıbbi anlamı; See: arteriogram.