Aortography teriminin tıbbi anlamı; n. Aort radyografisi.