Apallestenosis teriminin tıbbi anlamı; n. Titreşim duyumunun kaybolması (deri üzerine diyapazon uygulaması yolu ile kontrol edilir).