Apanthropy, Apanthropia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi cemiyet (topluluk) korkusu;