Aparathyrosis teriminin tıbbi anlamı; n. Paratiroid bezi yokluğu veya yetersizliği.