Apastia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi perhiz, yemekten kaçınma.