Apathy teriminin tıbbi anlamı; n. Apati: 1. Çevre ile patolojik ilgisizlik, lakayıtlık, duygusuzluk, hissizlik, kayıtsızlık, soğukluk; 2. Miskinlik, üşengenlik, ihmal.