Apeidosis teriminin tıbbi anlamı; n. Bir hastalıkta histolojik-tablo veya klinik görünüşün normal tipten ayrılması, aykırı şekil.