Apellous teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kabuk bağlamamış, deri ile örtülmemiş (yara hk.); 2. Sünnet olmuş, sünnetli.