Aperistalsis teriminin tıbbi anlamı; n. Peristaltik hareketin kesilmesi, durması.