Apertura Cutis teriminin tıbbi anlamı; Deri delikleri.