Apertura Externa Aqueductus Vestibuli teriminin tıbbi anlamı; Vistibul kanalcığının dış ağzı (içkulak yolu ağzının arkasında bir tırnak izine benzeyen girintinin dibindeki delik).